ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο φιλοδοξεί με τις δράσεις του στην υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις αυτού του κλάδου όπως αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
image

Το έργο Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην Νεοπλασματική Ασθένεια υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο για την Υποστηριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.activecitizensfund.grEEA Grants & Norway Grants

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Τελευταία Νέα