Για την Οικογένεια - Γονείς και Αδέλφια

Εξατομικευμένη ή ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και των αδελφών των ασθενών

Η συνεργασία με έναν ψυχολόγο είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο, δίνει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή να λάβει τον απαραίτητο χώρο ώστε:

• να επεξεργαστεί την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία της ασθένειας του συγγενικού του προσώπου

• να εκφράσει τις επώδυνες σκέψεις και τα συναισθήματα του, τα οποία ενδεχομένως το ταλανίζουν και αδυνατεί να εκφράσει

• να λάβει υποστήριξη ώστε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που του επιβάλλουν οι θεραπείες, οι νοσηλείες, οι σχέσεις με τους γιατρούς, η γραφειοκρατία και οι κοινωνικές σχέσεις.

Σε μια ομαδική συμβουλευτική οι γονείς των ασθενών μπορούν να μοιραστούν με άλλους γονείς τους προβληματισμούς τους, να ακούσουν τους άλλους και να διευρύνουν την σκέψη τους ως προς την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Όσοι χρειάζονται να εμβαθύνουν περισσότερο στα προβλήματά της οικογένειας τους μπορούν να έχουν εξατομικευμένες συνεδρίες.

Η ομαδική συμβουλευτική είναι ανοιχτή ως προς την συμμετοχή των μελών και μπορούν να συμμετέχουν παραπάνω από μια φορά στις ομάδες, ενώ η εξατομικευμένη συμβουλευτική έχει πιο περιορισμένο αριθμό συνεδριών.

Τα ραντεβού κλείνονται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με την κλινική ψυχολόγο, Μαρία Κούτρα – Τηλ. 210.38.26.600

Ομάδες ευαισθητοποίησης των γονέων σε θέματα εφηβείας

Οι ομάδες ευαισθητοποίησης των γονέων πραγματοποιούνται σε χώρους νοσοκομείων και φιλοξενίας όπου με αφορμή την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν την ψυχική ζωή του έφηβου, τους δίνεται η δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα βασισμένα στις προσωπικές τους εμπειρίες και θα καθοδηγήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους για πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Συνήθως οι ομάδες αυτές εμψυχώνονται από 2 επαγγελματίες ψυχικής υγείας με διάρκεια 1 ½ ώρα και με μια σταθερή συχνότητα στον κάθε χώρο (πχ. 1 φορά/2 βδομάδες).

Μέχρι τώρα οι δράσεις υλοποιούνται στον ξενώνα του συλλόγου της Φλόγας στην Αθήνα – «Φλόγα» σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες.

Υπεύθυνος ομάδας: Μαρία Κούτρα, Κλινική Ψυχολόγος