Για τον έφηβο και τον νέο ενήλικα ασθενή

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Στο πλαίσιο μιας ατομικής ψυχοθεραπείας, ο ψυχοθεραπευτής καλείται να κατανοήσει, να δώσει ένα νόημα σε αυτό που συμβαίνει στον έφηβο ασθενή, να δώσουν από κοινού ένα “όνομα” σε αυτό που του συμβαίνει ώστε να βγάλει στην συνέχεια τον έφηβο από αυτή την θέση αδυναμίας κατανόησης της ίδιας του της πραγματικότητας, εσωτερικής και εξωτερικής. Γίνεται μια απόπειρα ώστε ο έφηβος να επεξεργαστεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς την «καθημερινότητα» της ασθένειας, να υπάρξει ο χώρος για εκείνον ώστε να εκφράσει την συναισθηματική του φόρτιση, καθώς και να υπάρξει το πλαίσιο ώστε να νοηματοδοτήσει τις  επώδυνες αλλαγές που βιώνει.

Η ατομική ψυχοθεραπεία γίνεται ύστερα από την συναίνεση των γονέων  του εφήβου και την παράλληλη ενημέρωση και διαρκή υποστήριξη τους κατά την περίοδο αυτή της ψυχοθεραπείας.

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας κρίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του εφήβου και σύμφωνα με την δική του επιθυμία.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψιν και η πραγματικότητα των θεραπειών και των νοσηλειών του εφήβου και γι’ αυτό δίνεται η δυνατότητα για διευκόλυνση των συνεδριών μέσω τηλεφώνου ή μέσω επίσκεψης στο νοσοκομείο. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία δύναται να διαρκέσει κατά την διάρκεια των θεραπειών όσο και μετά το πέρας τους.

Τα ραντεβού κλείνονται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με την κλινική ψυχολόγο, Μαρία Κούτρα – Τηλ. 210.38.26.600