Νέοι Επιβιώσαντες

Έφηβοι και Νέοι ενήλικες που επιβίωσαν της ασθένειας

Με την ολοκλήρωση των θεραπειών οι επιβιώσαντες έφηβοι και νεαροί ενήλικες διατρέχουν μία εξίσου σημαντική φάση σε επίπεδο ψυχικών διεργασιών. Το μετά την ασθένεια συχνά συνοδεύεται από τη μείωση της κοινωνικής υποστήριξης και την παρουσία αναγκών που παραβλέπονται, όπως θέματα σχετικά με την θεραπεία, την αποκατάσταση, τη μελλοντική παρακολούθηση της κατάστασης υγείας τους, την ικανότητά τους να νοηματοδοτήσουν και να επεξεργαστούν την παρουσία της ασθένειας στη ζωή τους, καθώς και ζητήματα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους κοινωνικούς τους ρόλους, την εικόνα σώματος και τη σεξουαλικότητά τους. Μάλιστα, πολλοί επιβιώσαντες αντιλαμβάνονται ότι δεν ανήκουν πια στην «ομάδα των ασθενών», αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνονται και μεταξύ των υγιών, νιώθουν παραγκωνισμένοι και εκφράζουν έντονα την επιθυμία του ανήκειν.

Εργαστήρι φωτογραφίας για νέους ενήλικες που επιβίωσαν από τη νεοπλασματική ασθένεια

Οι νέοι ενήλικες  που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους και επιβίωσαν της ασθένειάς τους, συχνά βιώνουν αισθήματα αβεβαιότητας, φόβους επανεμφάνισης της νόσου, αλλαγές στο σώμα τους, στην εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή τους πορεία, επιδράσεις στην προσωπική και κοινωνική ζωή, τη σεξουαλικότητα και τις ερωτικές σχέσεις.

Η λειτουργία της ομάδας στοχεύει – μέσα από τη χρήση της φωτογραφίας και την εκμάθηση βασικών τεχνικών – να προσφέρει ένα πλαίσιο αναζήτησης, αναστοχασμού και επεξεργασίας των ατομικών και ομαδικών δυνατοτήτων, προκλήσεων και ζητημάτων που αφορούν τόσο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις όσο και στα μελλοντικά τους σχέδια. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάδυση της προοπτικής παραγωγής ενός καλλιτεχνικού έργου, το οποίο θα μπορούσε να παρουσιαστεί δημόσια σε καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Οι ομάδες απευθύνονται σε νέους ενήλικες επιβιώσαντες- άνδρες-γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών – που ασθένησαν από νεοπλασματική νόσο. Η ομάδα θα συντονιστεί με την παρουσία ενός επαγγελματία φωτογράφου και μιας κλινικής ψυχολόγου του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.

Η συμμετοχή θα είναι οικειοθελής και θα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας των ομάδων ασθενών και επιβιωσάντων.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι:

Ευδοκία Ντάλη, κλινική ψυχολόγος

Ιωάννης Ζινδριλής, φωτογράφος