Ομάδες εκπαίδευσης και εποπτείας

Ομάδες Γιατρών

Εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ιατρικού προσωπικού στην εργασία τους με έφηβους ογκολογικούς ασθενείς.

Η εφηβεία είναι μια περίοδος ιδιαίτερη, αλλά και δύσκολη, τόσο για τους νέους όσο και για τους γονείς τους. Οι έντονες σωματικές αλλαγές, και οι ψυχολογικές μεταβάσεις, είναι συχνά βίαιες και δυσνόητες. Σε  περίπτωση που στην φάση αυτή της μετάβασης, από την παιδική ηλικία, στην ενήλικη ζωή προστεθεί και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως ο καρκίνος, τα συναισθήματα περιπλέκονται και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τους νέους και τις οικογένειες τους. Η διάγνωση του καρκίνου στους έφηβους προκαλεί έντονα συναισθήματα και η διαχείριση αυτής της κατηγορίας ασθενών, έχει σημαντικές δυσκολίες για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Ο γιατρός είναι ο πρώτος που θα μάθει για τη διάγνωση, και εκείνος που θα ενημερώσει. Από τη στιγμή εκείνη ξεκινά μια μακρόχρονη σχέση. Ο γιατρός έχει την ευθύνη της θεραπείας ενώ ταυτόχρονα είναι αποδέκτης των συναισθημάτων του έφηβου ασθενή και των οικείων του. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να αναγνωρίσει τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα που εκπέμπουν οι έφηβοι, αλλά να είναι και σε επαφή με τα συναισθήματα που ανακινούνται στον ίδιο, από την σχέση με τους ασθενείς, τους γονείς, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Η όλη διαδικασία φροντίδας, τόσο της σωματικής υγείας όσο και της διαχείρισης των ψυχικών δυναμικών που επιφέρει η νόσος είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, που συχνά φέρνει τους επαγγελματίες υγείας στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης (burn out).

Ο στόχος των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν, είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γιατρών που εμπλέκονται στη θεραπεία εφήβων ογκολογικών ασθενών. Οι θεωρητικές εισηγήσεις και η βιωματική προσέγγιση θα γίνουν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εξειδίκευση στο αντικείμενο της ψυχοογκολογίας.

Ομάδες Νοσηλευτών

Σεμινάριο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης νοσηλευτών στην εργασία τους με εφήβους ογκολογικούς ασθενείς

ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Η εφηβεία είναι ένα στάδιο ιδιαίτερα κρίσιμο για την ολοκλήρωση του ατόμου και το πέρασμα στην ενήλικη ζωή. Μερικές φορές η περίοδος αυτή επιμηκύνεται χρονικά και στην πρώτη ενήλικη φάση . Αποτελεί μια περίοδο έντονων ψυχικών διεργασιών μέσα από τις αλλαγές που φέρνει η ήβη. Η σχέση με τον εαυτό και οι σχέσεις με τους άλλους (κυρίως γονείς) τίθενται σε μια συνεχή αναδιαπραγμάτευση.

Η εμφάνιση μιας νεοπλασματικής ασθένειας , η οποία θέτει σε κίνδυνο την ζωή του έφηβου/νέου ενήλικα καθώς και οι ειδικές θεραπείες (χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοθεραπείες , χημειοθεραπείες) αποτελούν τραυματικά συμβάντα και αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στην ψυχική ζωή . Οι γονείς είναι παρόντες στη ασθένεια και στη νοσηλεία του παιδιού τους.

Η αντιμετώπιση των εφήβων/νέων ενηλίκων καθώς και των οικογενειών τους θέτει πολλά ερωτήματα στους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στις συναντήσεις αυτές θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τις ιδιαιτερότητες του έφηβου/νέου ενήλικα αρρώστου και την ψυχική επιβάρυνση των νοσηλευτών και τους τρόπους διευθέτησης της.

Το σεμινάριο απευθύνεται
Σε νοσηλευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, ή ακόμα τους τρόπους αντιμετώπισης «δύσκολων» ασθενών εφήβων και νέων ενηλίκων και των οικείων τους.

Σκοπός

  • Η κατανόηση των ανατροπών που επιφέρει ο καρκίνος στην σωματική, ψυχική και κοινωνική εξέλιξη του εφήβου και του νέου ενήλικα
  • Η κατανόηση των επιπτώσεων στην οικογένεια
  • Κατανόηση των ψυχικών επιπτώσεων από την φροντίδα εφήβων νέων ενηλίκων καρκινοπαθών

Μέθοδος

  • Θεωρητικές εισηγήσεις
  • Παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών
  • Βιωματική επεξεργασία

Θεματολογία

  • Ψυχο-ογκολογία (ιστορική αναδρομή, θεραπευτικές παρεμβάσεις)
  • Εφηβεία (ήβη, ψυχικές αλλαγές, επιπτώσεις της ασθένειας στον έφηβο, στην οικογένεια)
  • Επιπτώσεις και ψυχικό φορτίο των ειδικών στην φροντίδα εφήβων –νέων ενηλίκων με καρκίνο καθώς και των οικογενειών τους.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος
Διάρκεια
18 ώρες

Τόπος
Γραφεία της Ε .Α.Ε.
Τσόχα 18-20
3ος όροφος Αμπελόκηποι (μετρό Αμπελόκηποι)

Εγγραφή

Τηλέφωνο 2103826600 (10.00-15.00 από Δευτέρα –Παρασκευή)
Ηλεκτρονική διεύθυνση keyeepso@cancerhellas.org