Δημοσιεύσεις Μελών

1. Δημοπούλου, Ε.,  Ελευθερίου, Α., Καπελλούτο, Ντ., Κοτρώτσου Μ., (2010) «Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ογκολογικών Ασθενών: Θεωρία και Πράξη» στο «Θεμέλιο της ψυχιατρικής ο συναισθηματικός δεσμός θεραπευτή-θεραπευόμενου», Συλλογικό,  Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

2. Ogden, T., (1982), «Προβλητική ταύτιση και ψυχοθεραπευτική τεχνική»/«Projective identification and psychotherapeutic technique», Eπιστημονική επιμέλεια : Μαλιδέλης, Δ. Μτφ κεφ. 7: «Η φύση της σχιζοφρενικής σύγκρουσης», Δημοπούλου, Ε., Τερζίογλου, E., Εκδ. «Νοόγραμμα», 2004.

3. Dakari, Virginia. “Cancer on the American Popular Stage: Playing to a Sold-out House.” In Old Stories, New Readings: The Transforming Power of American Drama. Miriam López-Rodríguez, Inmaculada Pineda-Hernández, Alfonso Ceballos Muñoz eds. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2015. 151-169.

4. Dakari, Virginia. “Staging the ‘C’ Word: Performativity of Pain and the ‘Recovery of Experience’ in Marianne Paget’s ‘The Work of Talk.’” In Pain: Management, Expression, Interpretation. Andrzej Dańczak and Nicola Lazenby eds. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011. 93-100.

5. Dakari, Virginia. “The Cancer Body (Politic) of American Violence: John Guare’s A Few Stout Individuals.” In Violence in American Drama: Essays on Its Staging, Meanings and Effects. Alfonso Ceballos Muñoz, Ramón Espejo Romero and Bernardo Muñoz Martínez eds.
McFarland 2011. 250-266.

6. Dakari, Vinia. “From Heiner Müller’s Death in Berlin to Christoph Schlingensief’s ‘Death’ in Venice: Metaphors and Spectacles of Illness on the Occasion of a Nobel Prize” [expanded and revised version]. Gramma: Journal of Theory and Criticism 24 (2017): 111-124.

7. Dakari, Vinia. “The TED Talk Cure: Cancer and the Transformative Performance of Storytelling.” In Intima: A Journal of Narrative Medicine, Spring 2017.

8. Dakari, Vinia. “From Heiner Müller’s Death in Berlin to Christoph Schlingensief’s ‘Death’ in Venice: Metaphors and Spectacles of Illness on the Occasion of a Nobel Prize.” In Critical Stages/Scènes Critiques 11 (September 2015).

9. Dakari, Virginia. “Cancer Langscapes and the (Digital) Art of Pain in Beth Herst’s Dark Room /Gray Scale/White Noise”. In “The Text Strikes Back: The Dynamics of Performativity.” Gramma: Journal of Theory and Criticism 17 (2009): 111-127.

10. Dinos, I., (2016), «A la recherche du mouvement, la motricité retrouvée», Psychiatrie Française, Vol.XXXXVI 4/15, Paris

11. Dinos, I., (2010), «Passion: pour habiter le corps», Champ Psy, Corps et Psyché, Paris, L’Esprit du Temps

12. André, J., (2000), «L’énigme du masochisme», Μετάφραση στα ελληνικά (2009): «Το αίνιγμα του μαζοχισμού» Μτφ. Ντίνος, Ι. Επιμέλεια: Χαραλάμπους, Ξ., Αθήνα, Εκδ. Κατάρτι

13. Dinos, I., (2008), «Groupes de soutien des accompagnants des malades cancéreux animés par une équipe pluridisciplinaire», PSYCHO-ONCOLOGIE, Revue Pluridisciplinaire Francophone, Vol. 2, No. 4, Montreuil, Springer.