Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην κλινική ψυχοκοινωνική ογκολογία για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο