Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην κλινική ψυχοκοινωνική ογκολογία για νοσηλευτές που εργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο