Ελπίζοντας για Ζωή ή ζώντας με Ελπίδα?...Ελπίδα και Ζωή...όντας μια Μονάδα! - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο