ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο