ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ(ANIMAL-ASSISTED INTERVENTION) - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο