Ντορέλα: Εργαστήριο μουσικής σύνθεσης και δημιουργίας για παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο