ομάδα εργασίας «Το σώμα ως τόπος συνάντησης»-3η  Συνάντηση - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο