Ομάδα εργασίας: «Το σώμα ως τόπος συνάντησης»-4η συνάντηση - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο