Ομάδα εργασίας «Το σώμα ως τόπος συνάντησης»:2η Συνάντηση - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο