Ομάδα Εργασίας

Ομάδα Εργασίας σε θέματα ψυχο-ογκολογίας

Η ομάδα εργασίας είναι μια από τις πρώτες δράσεις της λειτουργίας του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο., με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που εργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.
Η προσέγγιση των κρίσιμων θεμάτων και προβληματισμών που απασχολούν την κλινική πράξη της ψυχο-ογκολογίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο, αποτέλεσε εξαρχής ένα βασικό αίτημα των επαγγελματιών στο συγκεκριμένο χώρο μιας και η εκπαίδευση στην ψυχοκοινωνική ογκολογία λείπει δραματικά.
Στις πρώτες περιόδους η ομάδα λειτουργούσε με ανοιχτό τρόπο καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει τόσο ως ακροατής όσο και ως συζητητής των προτεινόμενων θεματικών.
Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ένας πυρήνας συμμετεχόντων που αναζητούσε τη συστηματικότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση των θεματικών, προσδίδοντας μια αλληλουχία περιόδου. Πρόκειται για μια κλειστή ομάδα εργασίας η οποία έχει αρχίσει ήδη να δίνει τους καρπούς της τόσο σε επίπεδο επιστημονικών δημοσιεύσεων όσο και σε παραγωγή εκδοτικού έργου στην ψυχοκοινωνική ογκολογία.
Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για κάθε ενδιαφερόμενο γίνεται ύστερα από συνεννόηση με την επιστημονική επιτροπή του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο και με σύσταση τουλάχιστον δύο μελών της ομάδας.

Η ομάδα εργασίας από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και το Μάιο του 2021 εντάσσεται ως σεμινάριο στο έργο «Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στη Νεοπλασματική Ασθένεια» επιχουρηγούμενο από το πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Περίοδοι ομάδας εργασίας: