ομάδα κλινικής εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο