Ομάδα κλινικής εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο