«Πίσω από τον πόνο και το σκοτάδι υπάρχει αίτημα για τη χαρά της αγάπης» - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο