Σεμινάριο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης νοσηλευτών στην εργασία τους με εφήβους ογκολογικούς ασθενείς 3η ομάδα-μέσω zoom - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο