Σεμινάριο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης ιατρών στην εργασία τους με εφήβους ογκολογικούς ασθενείς - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο