συμμετοχή του ΚΕΥΕΕΨΟ στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο