Σχετικά με εμάς

Γενική Παρουσίαση

Λίγα λόγια για το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.

Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο είναι μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη που επηρεάζει σημαντικά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η αντιμετώπιση της ασθένειας ως μια ρήξη στην προσωπική ιστορία του ασθενή απαιτεί μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο του ίδιου όσο και του οικογενειακού και συνοδού περιβάλλοντος, στα διάφορα στάδια της ασθένειας.

Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει διαμορφώσει μια καινούρια κατάσταση χρονιότητας της ασθένειας γεγονός που προσδίδει καινούρια δυναμική στη σχέση του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς του. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Η ψυχοκοινωνική ογκολογία αποτελεί ένα κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών με αυξανόμενες ανάγκες συστηματικής έρευνας και απαιτητικής εκπαίδευσης των επιστημόνων της ψυχικής υγείας.

Το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. φιλοδοξεί με τις δράσεις του στην υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις αυτού του κλάδου όπως αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.