Ιστορικό

Ιστορικό

Η ιστορία μας
To ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. οργανώθηκε ως προς την δομή του και την λειτουργία του το 2014 με σκοπό την ανάπτηξη της Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας στην Ελλάδα