Σχέσεις με τα παραρτήματα της Ε.Α.Ε.

Παραρτήματα

Σχέσεις με τα παραρτήματα της Ε.Α.Ε
Εκπαίδευση, οργάνωση και εποπτεία δράσεων ψυχοκοινωνικής ογκολογίας των παραρτημάτων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας»
Η προσφορά της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ενάντια στον καρκίνο σε πανελλαδικό επίπεδο αναπτύσσεται μέσα από τη δράση των κατά τόπους παραρτημάτων της. Η συντονισμένη ανάπτυξη των δράσεων ψυχοκοινωνικής ογκολογίας απαιτεί τις επισκέψεις των ειδικών του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο και την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων-ημερίδων στα τοπικά παραρτήματα.