Τι είναι η ψυχοκοινωνική ογκολογία

Ο καρκίνος αποτελεί μια ασθένεια πολυδιάστατη, κατά την διάρκεια της οποίας  το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις επιπτώσεις στην σωματική υγεία του ασθενούς, παρόλο που τόσο η ψυχολογική κατάσταση όσο και η κοινωνική υπόσταση του ασθενούς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. Για πολλά χρόνια η ψυχολογική διάσταση της ασθένειας παραγκωνιζόταν και υποτιμούταν η σημασία της και κυριαρχούσε μια καθαρά ιατροκεντρική προσέγγιση. Η ψυχοκοινωνική ογκολογία ήρθε να θέσει τα τελευταία χρόνια τα ερωτήματα, τις βάσεις για σκέψη και προβληματισμό αλλά και να προσφέρει απαντήσεις και βοήθεια για όσα μέχρι πρότινος δεν τίθεντο επί τάπητος για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Ως κλάδος ασχολείται με το σύνολο των ψυχολογικών και κοινωνικών θεμάτων τα οποία αφορούν τους νοσούντες από καρκίνο και αφορά την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των οικείων τους, η οποία κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία. Η επαναλαμβανόμενη βίωση συνθηκών νοσηλείας σε νοσοκομειακές μονάδες και η ανάγκη των ασθενών να υποβάλλονται σε συνεχείς θεραπευτικές παρεμβάσεις αφήνουν στον ασθενή ένα σωματικό όσο και ψυχικό αποτύπωμα, το οποίο δεν του επαρκεί ο χρόνος να αναγνωρίσει πολύ αργότερα όταν πλέον το ψυχολογικό βάρος που βιώνει είναι αρκετά σημαντικό. Η ψυχολογική επιβάρυνση που βιώνουν τόσο οι ασθενείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον αυξάνεται όσο προχωράει η νόσος. Συναισθήματα άγχους και αγωνίας για το μέλλον, λύπης, απόγνωσης και ματαίωσης για το σήμερα της ασθένειας καθώς και η αίσθηση αδυναμίας και ευαλωτότητας που διακρίνει τον ασθενή στο σήμερα σε αντιδιαστολή με τον πρότερο υγιή και «άτρωτο» παντοδύναμο εαυτό του παρελθόντος, κυριαρχούν. Η διαρκής παρουσία ενός «άλλου» εκεί (γιατρός, νοσηλευτής, νοσοκομειακός θεσμός) απομακρύνει τον ασθενή από τα όσα μέχρι τότε του ήταν οικεία και του ενέπνεαν ασφάλεια και τον εισάγουν πλέον σε μια νέα πραγματικότητα.