φωτογραφικό υλικό από το εργαστήριο φωτογραφίας - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο