7η Συνάντηση Ομάδας εργασίας:«Καρκίνος και Μετατραυματικό Στρες » - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο