8η συνάντηση ομάδας εργασίας: «Εκτελούνται Μεταφοραί» - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο