Privacy Policy

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τo ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και την πολιτική του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. για τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστότοπου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που ακολουθεί.

Με τη χρήση του ιστότοπου του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Προσωπικά δεδομένα είναι γενικά οι πληροφορίες που συνδέονται ή μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο. Τέτοιες είναι το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Υπάρχουν επίσης προσωπικά δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών. Τέτοια είναι αυτά που αφορούν και που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων και δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή του προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνεστε ειδικότερα για το ποιες προσωπικές σας πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλεγούν από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουν εφαρμοστεί για την προστασία τους.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται από το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. ενδέχεται να αλλάζει, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις τις νομοθεσίας και τις οδηγίες των εποπτικών αρχών. Για τις τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύεται κάθε φορά σε αυτόν τον ιστότοπο μια νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και πώς

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. ή κατά την επικοινωνίας σας με αυτήν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο αυτό, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενδέχεται να πραγματοποιείται από το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας. Στις περιπτώσεις αυτές Εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, ενώ το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Ειδικότερα:

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., χωρίς να χρειαστεί να παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ενδέχεται όμως να συλλεγούν προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α.

• Όταν επικοινωνείτε με το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπού της ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οπότε θα σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, χώρα και πόλη κατοικίας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην φόρμα επικοινωνίας στέλνονται απευθείας ως email στο ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. και δεν καταγράφονται αυτόματα σε καμία βάση δεδομένων τρίτων, δηλαδή εκτός της Ε.Α.Ε.
• Όταν, επιλέξετε να αποστείλετε στου ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. σύντομη περιγραφή του ερωτήματός σας ή του ιστορικού σας. Τότε, ανάμεσα στα στοιχεία σας που παρέχετε, ενδέχεται να συμπεριλάβετε, αν το επιθυμείτε, όχι μόνο το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο, η χώρα και η πόλη κατοικίας σας, αλλά και προσωπικά δεδομένα σας Ειδικών Κατηγοριών, δηλαδή αυτά που αφορούν και που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή και τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., σημαίνει ότι δηλώνετε ρητά, ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση ότι συγκατατίθεστε και συμφωνείτε να συλλεγούν από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. όλα τα προσωπικά δεδομένα σας που αναφέρονται παραπάνω και που εσείς παρέχετε σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών. Η επεξεργασία των δεδομένων ειδικών κατηγοριών γίνεται από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. μόνο προκειμένου να γίνει ορθή και τεκμηριωμένη επιστημονικά εκτίμηση της περίπτωσής σας, προκειμένου να σας παρασχεθούν οι προσήκουσες υπηρεσίες από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.

Β.

• Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.: Εκτός από τις πληροφορίες που θα δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπo. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.

2. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. σας ενημερώνει ότι ο ιστότοπός της αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίστεί το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστότοπο και να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση του ιστότοπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε εσάς δυνατοτήτων στον ιστότοπο. Για περαιτέρω ανάλυση της πολιτικής χρήσης cookies βλ. https://wordpress.org/about/privacy/cookies.

Α.

Google Analytics
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, που είναι αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπο, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του παρών ιστότοπου.

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics κατεβάζοντας το σχετικό plugin της Google από τον σύνδεσμο, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3. Εγγραφή στο newsletter

Το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του newsletter της, λαμβάνει τη συναίνεσή σας για να σας αποστέλλει ενημερωτικό / διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις υπηρεσίες της. Το email σας θα χρησιμοποιείται μόνο από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους. Με την καταχώρηση του email σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι έχετε δώσει στου ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. συγκατάθεση για την αποστολή του συγκεκριμένου newsletter. Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε το newsletter από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. και πάντως, όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

4. Γιατί και πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να απαντήσει το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. σε ερωτήματά σας που επιλέγετε να θέσετε σε αυτήν μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπού.
• Για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ζητάτε
• Για τη δυνατότητα γενικά τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. με εσάς.
• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση: τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοεπιχειρησιακής στατιστικής ανάλυσης, καθώς επίσης και της πρόληψης έναντι απάτης.

Το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. δε μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους.

5. Διακίνηση των προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται όπου βρίσκεται και λειτουργεί ο διακομιστής (web server) και η κεντρική βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και ευρωπαική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιεί διακομιστές και άλλες εταιρίες που παρέχουν cookies που συμμορφώνονται με τον κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας δεδομένων και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για να τα προστατεύσει. Για παράδειγμα, μόνο το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που επιτρέπει η επιχείρηση. Προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά του, εφαρμόζει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

7. Δικαίωμα Πρόσβασης, Επεξεργασίας και Διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. στα πλαίσια της συμβατικής σας σχέσης, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς αυτήν (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ σας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., μπορείτε να της το αποστείλετε με email στο keyeepso@cancerhellas.org ή με ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση (βλ. ενότητα 10).

8. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπος του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να ελέγχονται από το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.. Οι πολιτικές, που ακολουθούν οι ιστότοποι αυτοί σχετικά με τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε άλλους ιστότοπους ή σε ιστότοπους που σας προτείνει ο ιστότοπος του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., θα διέπονται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας του εκάστοτε ιστότοπου. Όταν κάνετε ‘κλικ’ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εισέρχεστε σε διαφορετικούς ιστότοπους. το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε (επιπλέον της παρούσης) τις πολιτικές προστασίας στους διαφορετικούς ιστότοπους που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από την πολιτική του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο..

9. Anti-spam

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spam).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα email που αποστέλλονται από και προς το δίκτυο του ιστότοπου του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. δεν επιτρέπεται να:

• χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες
• χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names)
• χρησιμοποιούν οποιαδήποτε τεχνική ώστε να παραποιήσουν, αποκρύψουν ή συγκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εντοπισμό της προέλευσης του κάθε email
• χρησιμοποιούν άλλους τρόπους παραπλάνησης
• χρησιμοποιούν το όνομα χώρου (domain name) ενός τρίτου δικτύου, ή μεταδίδουν το email μέσω ενός τρίτου δικτύου, χωρίς την άδεια αυτού
• περιέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στο θέμα ή στο κύριο περιεχόμενο
• μη συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανονισμούς του ιστότοπου, που περιγράφονται παρακάτω.

το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. δεν επιτρέπει με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών της, μέσω του ιστότοπου ή των υπηρεσιών της. Δεν επιτρέπει και δεν εξουσιοδοτεί καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών της με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Αν θεωρήσει πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της, μπορεί, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχει τη δυνατότητα να διαγράψει αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό email κάνει χρήση των υπηρεσιών του, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε emails που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

Η τυχόν αποτυχία να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. από τα δικαιώματά του. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες του ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. όσον αφορά τη διαβίβαση των ανεπιθύμητων emails, συμπεριλαμβανομένων και των emails που θεωρούνται ως ανεπιθύμητα στην παρούσα πολιτική, μπορεί να οδηγήσει σε αστικές, ποινικές, ή διοικητικές κυρώσεις εναντίον των αποστολέων και εκείνων που τους βοηθούν.

10. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. δεν έχει ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση keyeepso@cancerhellas.org ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Αναστασίου Τσόχα 18-20 11521 Αθήνα – 3ος όροφος

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., προκειμένου να:

• αιτηθείτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας που κατέχει το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.
• διορθώσετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με εσάς κατέχει το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.
• διαγράψετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με εσάς κατέχει το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο..

11. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύθηκε στις 28/06/2020. το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο., κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αναθεωρήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλείσθε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες το ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο. κατέχει. Η χρήση του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.