Εργαστήριο φωτογραφίας για νέους ενήλικες που επιβίωσαν από Νεοπλασματικές Ασθένειες - ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο